ค้นหา  

ท้องถิ่น: อบต.ควนรู
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์


องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 - 15 พฤษภาคม 2556 จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกรัก ราคากลาง 179,200.- บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรใหญ่ ราคากลาง 179,200.- บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกค่าย ราคากลาง 179,200.- บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7438-6677 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ
โดย: อบต.ควนรู
วันที่ 10/10/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสักออก ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:163)(วันที่:23/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสักออก ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:162)(วันที่:23/04/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาทวีนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) (ดู:181)(วันที่:23/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์การตรวจงานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.11 (ดู:153)(วันที่:23/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกวดผลิตภัณฑ์ คก.เที่ยว ชม กิน "ถิ่นเกาะแต้ว" (ดู:156)(วันที่:23/04/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 19/04/2549
51