ค้นหา  

ท้องถิ่น: อบต.ควนรู
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์


องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 - 15 พฤษภาคม 2556 จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกรัก ราคากลาง 179,200.- บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรใหญ่ ราคากลาง 179,200.- บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกค่าย ราคากลาง 179,200.- บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7438-6677 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ
โดย: อบต.ควนรู
วันที่ 10/10/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ปอเทือง@รำแดง (ดู:197)(วันที่:27/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เครื่องกล้องวงจรปิด (ดู:218)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:199)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:228)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:215)(วันที่:25/07/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 19/04/2549
46