ค้นหา  

ท้องถิ่น: อบต.ควนรู
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์


องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 - 15 พฤษภาคม 2556 จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกรัก ราคากลาง 179,200.- บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรใหญ่ ราคากลาง 179,200.- บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกค่าย ราคากลาง 179,200.- บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7438-6677 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ
โดย: อบต.ควนรู
วันที่ 10/10/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดรับสมัคร เดิน - วิ่งฟันรันสืบสานตำนานควนธง ครั้งที่ 5 (ดู:43)(วันที่:19/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:171)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ดู:170)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: งานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 (ดู:172)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 (ดู:171)(วันที่:18/04/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 19/04/2549
49