ค้นหา  

ท้องถิ่น: อบต.ควนรู
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์


องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 - 15 พฤษภาคม 2556 จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูกรัก ราคากลาง 179,200.- บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรใหญ่ ราคากลาง 179,200.- บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกค่าย ราคากลาง 179,200.- บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.- บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 - 24 ตุลาคม 2556 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7438-6677 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ
โดย: อบต.ควนรู
วันที่ 10/10/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เครื่องกล้องวงจรปิด (ดู:165)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:157)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:166)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:163)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา (ครั้งที่2) (ดู:167)(วันที่:25/07/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 19/04/2549
46