ค้นหา  

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ข่าวดี หน.ส่วนโยธา 7 ,หน.การคลัง 7 ประเมิณเป็นผอ.กองช่าง,ผอ.กองคลัง 7 เพียงดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนฯ7


ข่าวดี หัวหน้าส่วนโยธา 7 และหัวหน้าส่วนกาลัง 7 สามารถปรับเป็นผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองคลัง 7 เพียงดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนฯ7 ไม่น้อยกว่า 2 ปี รายละเอียดดังนี้

 
ก.กลางได้ออกประกาศก.อบต เรื่องการปรับระดับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ขนาดใหญ่,และขนาดกลาง(ฉบับที่2) ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2555 ลงนามโดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รมต.มท.ประธาน ก.อบต.
  โดยอ้างประกาศก.อบต.ปี 2550 ได้กำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วน ระดับ 7 ของอบต.มี 2 ประเภท ตือ ตำแหน่งผู้อำนายการกอง และตำแหน่งหัวหน้าส่วน ซึ่งมีความไม่เท่าเทียมกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อความเท่าเทียมกันจึกประกาศกำหนดให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 
(2) กรณีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน ระดับ 7 ให้อบต.ขอความเห็นชอบก.อบต.จังหวัด ประกาศปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 ได้เมื่อ
1. ผู้นั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนระดับ 7 มา 2 ปี
2.จัดทำผลงาน เสนอก.อบต.จังหวัด
3.การดำรงตำแหน่งผอ.7 ไม่ก่อนวันที่ก.อบต.จ เห็นชอบ
4. ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องผ่านการอบรม หลักสูตรผอ. ของสถาบันบุคคลากรท้องถิ่นของกรมฯ
กรณี.ยังไม่ผ่านการอบรมให้อบรมภายใน 1 ปี
รายละเอียดตามประกาศก.อบต. จำนวน 2 แผ่น นี้ครับ

ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ ๑,๕๓๕.๔๔ กิโลไบต์ 


   ก็ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนโยธา และ หัวหน้าส่วนการคลัง 7 ที่จะได้ ปรับปรุงตำแหน่งเป็น ผอ.กอง 7 ครับ โดยไม่ต้องสอบแข่งกับใคร ครับ

              
ขอให้โชคดี ครับ

         
 

            นายอักษร    บุตรโคตร                
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                5  มีนาคม  2555

p-aksorn31@windowslive.com 

ข้าราชการรุ่นเก่าโวย! ทำงาน 10 ปี เพิ่งได้ 1.5 หมื่น

เงินเดือน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ข้าราชการเก่าแก่ทวงถามรัฐบาล ถ้าขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 15,000 บาท แต่ข้าราชการที่ทำงานมาเป็น 10 ปี เพิ่งจะได้เงิน 15,000 บาท จะทำอย่างไร แนะปรับค่าครองชีพให้มากขึ้นตามประสบการณ์ ด้านมีชัย ตอกกลับขึ้นตามนโยบายหาเสียงแล้ว อย่าคิดเอาเองว่าปรับทั้งระบบ ถ้าอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้รออีก 3 ปี แล้วเลือกตั้งใหม่

           หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรีเพิ่มเป็น 15,000 บาท  ปริญญาโท 17,500 บาท ปริญญาเอก 21,000 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุด นายอักษร  บุตรโคตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ ได้ทวงถามถึงรัฐบาลว่า ถ้าขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการบรรจุใหม่แล้ว ข้าราชการเก่า ๆ ที่ทำงานเกิน 10 ปี  ทำไมไม่มีนโยบายปรับฐานเงินเดือนเลย

           โดยนายอักษร กล่าวว่า ก่อนอื่นตนขอแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่าน ที่ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท แต่ตนมีเรื่องที่อยากจะเป็นปากเสียงให้กับข้าราชการรุ่นเก่า ซึ่งตนขอถามท่านมีชัย  ฤชุพันธุ์ กรรมการกฤษฎีกาและอดีตประธานวุฒิสภา ว่า ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

           ข้อที่ 1 ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ แต่ข้าราชการที่ทำงานมาเกิน 10 ปี กลับไม่ปรับฐานเงินเดือนใหม่อย่างไร

           ข้อที่ 2 ทำไมถึงไม่มีความเป็นธรรมให้กับข้าราชการที่ทำงานเกิน 10 ปี เพราะพวกเขาไม่ได้รับแม้แต่ขึ้นค่าครองชีพ

           เนื่องจาก ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนที่ทำงานเกิน 10 ปี มีอยู่ประมาณ 1 ล้านคน ส่วนข้าราชการท้องถิ่นมีอยู่ประมาณ 50,000 คน ทั้งนี้ ในส่วนของตน ตนทำงานราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งปลัด อบต. รับราชการเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ได้เงินเดือนเริ่มต้นเพียง 6,360 บาท และทำงานครบ 10 ปี ได้เงินเดือน 15,170 บาท ส่วนปัจจุบันทำงานครบ 15 ปี ได้เงินเดือน 23,080 บาท ซึ่งกว่าตนจะได้เงินเดือน 15,000 บาท ตนต้องทำงานถึง 10 ปี และค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ตกเดือนหนึ่งเหลือไม่ถึง 8,000 บาท ทั้งนี้ ตนคิดว่า มีข้าราชการหลาย ๆ คนที่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้เหมือนกับตน

          ข้อที่ 3 มีวิธีใดบ้างที่ทำให้ข้าราชการ และคนทำงานเก่าแก่นานกว่า 10 ปี ได้ปรับเงินเดือนขึ้นมาบ้าง

          ข้อที่ 4 ขอเสนอวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2 ทาง คือ ...

                    4.1 ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการเพิ่มปีละ 10 % เป็นเวลา 3 ปี  โดยเท่าเทียมกัน 

                    4.2 ปรับเงินค่าครองชีพ(ค่าประสบการณ์ทำงาน) ดังนี้

                           กรณีที่ 1. ข้าราชการบรรจุใหม่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี เงินเดือน+ค่าครองชีพ  ตามนโยบายรัฐบาลหาเสียงเงินเดือน 9,000 บาท (เฉลี่ยวันละ 300 บาท) เพื่อความแตกต่างกับข้าราชการเดิม ก็ให้ค่าประสบการณ์ข้าราชการที่ทำงานเดิมปีละ 300 บาท แต่ไม่เกินสิบปี  3,000 บาท เช่น ทำงานมา 5 ปี เงินเดือน 10,200 บาท เมื่อรวมค่าประสบการณ์ 5 ปี ปีละ 300 ก็เท่ากับ (1,500บาท) รับเงินเดือนละ 11,700 บาท

                            กรณีที่ 2. วุฒิปริญญาตรีบรรจุใหม่ เงินเดือน+ค่าครองชีพ 15,000 บาท เฉลี่ยวันละ 500 บาท ตามนโยบายรัฐบาล ข้าราชการเก่าก็ให้ค่าประสบการณ์ ปีละ 500 บาท แต่ไม่เกินสิบปี (5,000บาท) เช่น ตนทำงานมา 15 ปี ปัจจุบันเงินเดือน 23,080 บาท ค่าประสบการณ์ปีละ 500 บาท เกิน 10 ปีรับ 5,000 บาท รวมรับเงินเดือนเดือนละ 28,080 บาทต่อเดือน เป็นต้น

          ทั้งนี้ ผลจากการปรับเงินเดือนชดเชยดังกล่าว จะไม่ทำให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า กลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าของผู้ที่ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน ที่บรรจุในวุฒิเดียวกัน
 
          ทางด้าน นายมีชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการกฤษฎีกาและอดีตประธานวุฒิสภา ได้ตอบข้อคำถามของนายอักษรเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

           ข้อที่ 1 ตนไม่ความเห็นใด ๆ เพราะรัฐบาลได้ทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้แล้ว ทำไมไปคิดเอาเองว่า ถ้าเขาขึ้นเงินเดือนให้ จะขึ้นทั้งหมดตาม ๆ กันเป็นลูกระนาด
 
          ข้อที่ 2 ตอนนี้เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ก็ได้ 15,000 บาท ถูกต้องตรงตามนโยบายหาเสียงแล้ว
 
          ข้อที่ 3 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ เขาทำตามเงินเดือนของรัฐบาล จะให้เขาทำเกินนโยบายของรัฐได้อย่างไร
 
          ข้อที่ 4 ข้อเสนอที่นายอักษรให้ข้อมูลมา ตนก็ว่าดี แต่ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย ถ้าต้องการแบบนั้น คุณคงต้องรอไปอีก 3 ปี แล้วเลือกตั้งใหม่แล้วกัน
 
         ท้ายนี้ นายมีชัย กล่าวอีกว่า ข้าราชการเป็นอาชีพที่ดีกว่าอาชีพอื่น ๆ เพราะถ้าเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ก็ได้ปรับขึ้นให้ถึงเท่ากันหมด แต่พนักงานของมหาวิทยาลัยกลับไม่ได้เงินปรับเงินเดือนเลย
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
src=http://hilight.kapook.com/img_cms2/logo/matichononline.jpg
ร่วมแสดงความคิดเห็น โดย คลิก

http://hilight.kapook.com/view/67298


อ.มีชัย กับข้อคิดเห็นประเด็น เรื่องครม.ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 15,000บาท ขรก. ทำงานเกิน 10 ปี กับไม่ได้เงินเดือนเพิ่ม
เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

ปิดหน้าต่างนี้
คำถามที่  หัวข้อคำถาม โดย วันที่
046208  เรื่องครม.ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 15,000บาท ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการทำงานเกิน 10 ปี ไม่มีปรับฐานเงินเดือน ท่านอาจารย์มีชัย มีข้อคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับ นายอักษร บุตรโคตร 1 กุมภาพันธ์ 2555

คำถาม
เรื่องครม.ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 15,000บาท ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการทำงานเกิน 10 ปี ไม่มีปรับฐานเงินเดือน ท่านอาจารย์มีชัย มีข้อคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับ

เรื่องครม.ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 15,000.บาท ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการทำงานเกิน 10 ปี ไม่มีปรับฐานเงินเดือน ท่านอาจารย์มีชัย มีข้อคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับ   ก่อนอื่น ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ข้าราชการบรรจุใหม่ วุฒิป.ตรีได้เงินเดือน 15,000.บาท(รวมค่าครองชีพ)

จึงขอถามท่าน อาจารย์มีชัย ดังนี้ครับ

ข้อ1. เรื่องครม.ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 15,000บาท ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการทำงานเกิน 10 ปี ไม่มีปรับฐานเงินเดือน ท่านอาจารย์มีชัย มีข้อคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับ..?

ข้อ2. ข้าราชการที่ทำงานเกิน 10 ปี ไม่ได้รับอานิสงค์ เรื่องขึ้นเงินเดือน+ค่าครองชีพ ตามมติครม.ครั้งนี้เลย ครับ น่าจะไม่เป็นธรรม นะครับ ท่านอาจารย์มีชัย ว่าไหมครับ ...?

(ข้าราชการผู้ได้ผลกระทบในประเด็นนี้ 1.ข้าราชการพลเรือน ที่ทำงานเกิน10ปี น่าจะประมาณ 1 ล้านคน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น กทม.พัทยา,อบจ,เทศบาล และอบต. ที่มีรวมประมาณ 8,000 แห่ง จะนวนที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ 50,000คน) โดยรัฐบาลชอบอ้างว่า ปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ผมทำงานราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งปลัดอบต.รับราชการเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540 เงินเดือน 6,360 บาท ทำงาน 10 ปี 1 ต.ค 2549 ได้เงินเดือน 15,170 บาท ปัจจุบันเงินเดือน 23,080 บาท(15ปี) กว่าจะได้เงินเดือน หนึ่งหมื่นห้า ต้องสิบปี ครับ เรื่องค่าใช้จ่าย หรือครับ ค่าน้ำมันรถ เดือนละประมาณ ห้าพันบาทผ่อนบ้าน+รถยนต์ เหลือเงินใช้จ่าย ไม่ถึงแปดพันต่อเดือนครับ และคิดว่าข้าราชการหลายๆๆท่านก็คงไม่แตกต่างกันครับ

ข้อ3.ท่านอาจารย์ ครับ จะมีวิธีได ให้ข้าราชการทำงาน คนเก่าๆๆ+แก่ๆๆ 10 ปีขึ้นไปได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาบ้างครับ (ในเมื่อ ก.พ หรือ ก.พ.ร ที่ดูแลเรื่องเงินเดือนข้าราชการ น่าจะรู้เรื่องดีกับไม่ทำน่าที่แทนข้าราชการ )

ข้อที่4. กระผมมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ มีวิธีแก้ 2 ประเด็น ครับ คือ

     4.1.ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ เพิ่ม ปีละ 10 % เป็นเวลา 3 ปี โดยเท่าเทียมกัน พร้อมมติครม.เรื่องนี้

     4.2 ให้เงินค่าครองชีบ(ค่าประสบการณ์ทำงาน) ดังนี้

     -กรณีที่1.ข้าราชการบรรจุใหม่มีวุฒิต่ำกว่าป.ตรี เงินเดือน+ค่าครองชีพ  ตามนโยบายรัฐบาลหาเสียงเงินเดือน 9,000 บาท(เฉลี่ยวันละ 300 บาท) เพื่อความแตกต่างกับข้าราชการเดิม ก็ให้ค่าประสบการข้าราชการที่ทำงานเดิมปีละ 300 บาทแต่ไม่เกินสิบปี  3,000บาท เช่น ทำงานมา 5ปี เงินเดือน 10,200บาท เมื่อรวมค่าประสบการณ์ 5 ปีปีละ300 ก็เท่ากับ(1,500บาท)รับเงินเดือนละ11,700บาท

    -กรณีที่2. วุฒิป.ตรี บรรจุใหม่เงินเดือน+ค่าครองชีพ 15,000บาท เฉลี่ยวันละ 500 บาท ตามนโยบายรัฐๆหาเสียง ข้าราชการเก่าก็ให้ค่าประสบการณืปีละ 500บาท แต่ไม่เกินสิบปี(5,000บาท) เช่นผม ทำงานมา 15 ปี ปัจจุบันเงินเดือน 23,080 บาท ค่าประสบการณ์ปีละ 500 บาท เกินสิบปีรับ 5,000 บาท รวมรับเงินเดือนเดือนละ 28,080บาทต่อเดือน เป็นต้น

  ก็นำเรียนถามท่านอาจรย์มีชัย ด้วยครับ 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง

ขอให้ท่านอาจารย์มีชัย

โชคดี มีชัย     ครับ     

          นายอักษร    บุตรโคตร                
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
              1 กุมภาพันธ์ 2555

p-aksorn31@windowslive.com 

เวบอบต.บางกล่ำ

http://www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=31557

ข้อมูลมติครม. 31 มกราคม 2555

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 มกราคม ได้เห็นชอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยเรื่องการรับเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. .... เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555


สำหรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการใหม่จะเป็นดังนี้


ในปีที่ 1 ข้าราชการวุฒิ ปวช.จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 7,620 บาท ขั้นสูง 8,080 บาท ในปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท อัตราขั้นสูง 9,900 บาท, ข้าราชการวุฒิ ปวส.ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 9,300 บาท ขั้นสูง 9,860 บาท ปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 10,500 บาท ขั้นสูง 11,550 บาท, ข้าราชการวุฒิ ป.ตรี ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 11,680 บาท ขั้นสูง 12,390 บาท ในปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท ขั้นสูง 16,500 บาท


ส่วนข้าราชการวุฒิ ป.โท จะมีเงินเดือนขั้นต่ำในปีที่ 1 จำนวน 15,300 บาท ขั้นสูง 16,220 บาท และในปีที่ 2 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 17,500 บาท และขั้นสูง 19,250 บาท


ทั้งนี้ เมื่อคำนวณจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการวุฒิ ป.ตรี ที่รับอยู่จำนวน 9,140 บาท กับฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่จะถูกปรับเพิ่มในปีที่ 2 เท่ากับว่า เงินเดือนจะได้ปรับขึ้นถึง 64% ส่วนวุฒิ ป.โท จะปรับขึ้น 45% จากฐานเงินเดือนปัจจุบัน 12,000 บาท และ วุฒิ ป.เอก ปรับขึ้น 24% จากฐานปัจจุบัน 17,000 บาท อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 2 ครั้งดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1


และปีที่ 2 ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยปรับเงินเดือนชดเชยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการในตำแหน่งระดับแรกบรรจุ ก่อนวันที่มาตรการนี้มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปี ผลจากการปรับเงินเดือนชดเชย จะต้องไม่ทำให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า กลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าผู้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน ที่บรรจุในวุฒิเดียวกัน

คำตอบ

1. ไม่มีความเห็นหรอกครับ เพราะรัฐบาลก็บอกตรง ๆ ว่าเป็นการปรับตามนโยบายที่หาเสียงไว้  ตอนหาเสียงเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจะปรับให้ปริญญาตรีได้ ๑๕,๐๐๐ บาท คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดใจว่า แล้วคนที่ทำงานอยู่เก่าจะทำอย่างไร ทุกคนพอใจที่คนจบปริญญาตรีได้ ๑๕,๐๐๐ บัดนี้รัฐบาลก็ทำตามสัญญาแล้ว จะไปว่าอะไรได้เล่า   ต่อไปเวลาใครเขาหาเสียงถ้าไม่แน่ใจอย่างไรก็ต้องถามเขาเสียให้ถ่องแท้ อย่าไปนึกเอาเองว่า แล้วเขาจะขึ้นให้เป็นลูกระนาด

2. เมื่อเงินเดือนเกิน ๑๕,๐๐๐ แล้ว ก็ถูกต้องตรงตามนโยบายที่หาเสียงแล้ว

3. ก.พ. กับ ก.พ.ร. เขาก็ต้องทำตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลมีนโยบายเพียงเท่านี้ เขาจะไปทำให้เกินนโยบายได้อย่างไร  เพราะรัฐบาลเป็นคนอนุมัติงบประมาณ

4. ข้อเสนอของคุณก็ดีอยู่ แต่ใครจะขึ้นให้ล่ะ แล้วจะเอาเงินที่ไหน  คงต้องรอไปอีก ๓ ปีกว่า เลือกตั้งคราวหน้า ก็ถามไถ่เสียให้ละเอียดก่อนจะลงคะแนนเลือกใคร   ข้าราชการน่ะยังดี ถึงอย่างไรถ้าเงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ ก็ได้ขึ้นกันทั่วหน้า แต่พนักงานของมหาวิทยาลัยนี่สิ รัฐบาลท่านบอกว่าไม่ขัดข้องที่จะปรับให้ แต่ให้ไปหาเงินเอาเอง


มีชัย ฤชุพันธุ์
1 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวดี...ข้าราชการเฮ ครม.เห็นชอบปรับเงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท แต่ข้าราชการทำงาน10 ปีขึ้นไปเฮไม่ออก ครับ

ข้าราชการเฮ ครม.เห็นชอบปรับเงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 17:11 น.

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา แทนการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และปรับเงินเดือนชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอายุงานตั้งแต่ 1-10 ปี โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 งบกลางจำนวน 5,660 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 9 เดือน คือระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย.2555 ซึ่งเมื่อรวมเงินเดือนและค่าครองชีพชั่วคราว จะทำให้ค่าตอบแทนอยู่ที่เดือนละ 15,000 บาท นอกจากนี้ยังอนุมัติให้มีการปรับค่าตอบแทน ของพนักงานราชการซึ่งเมื่อรวมค่าครองชีพชั่วคราวแล้วจะอยู่ที่เดือนละ 15,000 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 งบกลางจำนวน 1,395 ล้านบาท ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2555 ถึง 1 ม.ค.2556

น.ส.อนุตตมากล่าวอีกว่า ส่วนการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้ราชการทุกประเภท รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐให้เหมาะสมกับค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไปหารือและศึกษารายละเอียด ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แล้วนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้า เพราะเกรงว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงินเดือนของภาคเอกชน ที่สำคัญต้องพิจารณาว่าจะมีการปรับกี่ครั้ง รวมถึงต้องดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐครั้งนี้  เพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น  และเป็นการลดภาระค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบันลงด้วย.
 ข้าราชการที่ทำงานเก่าๆๆ+แก่ๆๆคงต้องรอ สัปดาห์หน้า วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555ละครับ (จะใส่เสื้อสีแดงๆๆๆรอรุ้นๆๆครับ)

  ก็ขอฝากรัฐบาลใหม่ดังๆๆๆว่า...อย่าลืมข้าราชการอปท+ข้าราชการพลเรือนฯที่บรรจุสาย 3 ทำงานมา10 ปี เงินเดือนพึ่ง 15,000.-บาท
นะครับ......? และทุกๆๆคนครั
บ...
บนความเสมอภาค+เท่าเทียมกัน ครับ 
หรือรัฐบาลเขาคงคิดว่าข้าราชการ ประมาณ 1.5 ล้าน คนที่ทำงานเกิน 10 ปี คงไร้ฝีมี ที่จะทำงานให้ทางราชการแล้วมัง..? สู้ข้าราชการ บรรจุใหม่ๆๆไม่ได้ ทำงานเดือนแรกรับ ตั้งหมื่นห้า โชคดีจริงๆๆ ครับ ประเทศไทย
ข่าวจาก นสพ.เดลินิวส์ 1 ก.พ 2555
http://www.dailynews.co.th/politics/10255

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 05/03/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:46)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) (ดู:28)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งราคากลางระบบปาปา (ดู:18)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบริเวณซอยไชยชนะ-ถนนสายโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ดู:24)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู:20)(วันที่:31/07/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 19/04/2549
46